Voronovs V., Krasko V. Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā. Mācību līdzeklis. Otrais, papildinātais un labotais izdevums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2014. 90 lpp.Voronovs V., Krasko V. Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā. Mācību līdzeklis. Otrais, papildinātais un labotais izdevums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2014. 90 lpp.
ISBN 978-9984-14-676-8

: 22.05.14

.


>> 

:

Voronovs V., Krasko V. Patērētāju noskaņojuma faktoru analīze ekonomiskajā socioloģijā. Mācību līdzeklis. Otrais, papildinātais un labotais izdevums. Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds Saule, 2014. 90 lpp.

Matemātiskās metodes un datoru tehnoloģijas nepieciešamie instrumenti mūsdienu speciālistam, kurš risina aktuālos uzdevumus pētījumos ekonomikā, mārketingā, socioloģijā, citās sabiedriskajās zinātnēs. Viena no tādām metodēm faktoru analīze ļaus atrast slēptās savstarpējās saites, kuras nosaka un virza funkcionēšanu, attīstību, pētāmo objektu sociāli ekonomiskās realitātes. Mācību līdzekļa struktūra paredz faktoriskās analīzes būtības un metodoloģiskās novadīšanas izklāstu, praktiskā pielietojuma izklāstu, tajā skaitā arī faktoru analīzes pielietojumu patērētāju noskaņojuma ekonomikā ar SPSS programmas pielietojumu.

Mācību līdzeklis paredzēts mācību procesam studentu un maģistrantu sagatavošanai tādās disciplīnās kā Makroekonomika, Mārketings, Socioloģija, Statistika, Ekonomiskā socioloģija, kā arī visiem tiem, kuri interesējas par pievienojamo matemātisko metožu pielietojumu mūsdienu sabiedriski sociāli ekonomiskajās zinātnēs.

:

faktoru analīze matemātisko metožu ekonomiskā socioloģija

:

 .., ..

:

, :© 1998-2021. (http://www.isras.ru)