Календарь событий


Нашли опечатку?

Нашли опечатку на нашем сайте?
Пожалуйста, выделите ее и нажмите клавиши ctrl + enter.
Спасибо.

Список публикаций с журналами
все публикации   |    новинки   |      расширенный поиск публикаций


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   

А

Абаева Л.Л.
Абакаров Д.К.
Абдуллина М.
Абрамова Н.В.
Абрамян С.И.
Абрамова М.А.
Абрамзон М.Г.
Абрамов А.В.
Абрамов Р.Н.
Абрахамсон П.
Абылкаликов С.И.
Аванесов В.С.
Авдеева В.П.
Авдецкий А.Г.
Авдошина Н.В.
Аверкиева К.В.
Аверченко С.В.
Авилова А.В.
Авксентьев В.А.
Аврус А.И.
Автономов В.С.
Автономов А.С.
Аганбегян А.Г.
Агапова О.В.
Агафонова Е.Л.
Агеева Н.А.
Агранович М.Л.
Адамьянц Т.З.
Адигамова О.Ф.
Адиев А.З.
Аитов С.Г.
Аитов Н.А.
Айвазова С.Г.
Аймаутова Н.Е.
Акатнова А.А.
Аквазба Е.О.
Акерман Г.
Акзамов Н.З.
Акимкин Е.М.
Акимов А.М.
Аккерманн Г.А.
Акрамов Ф.Ш.
Акрамов Ш.Ю.
Аксенова О.В.
Аксентьев В.А.
Аксенова Е.И.
Аксюмов Б.В.
Акулич М.М.
Алексеев А.Н.
Алексеев П.В.
Алексеева О.А.
Алексеев Д.В.
Александрова О.А.
Александров Д.А.
Александрова Е.А.
Алешина Ю.Е.
Алешина М.В.
Алешковский И.А.
Аликова А.С.
Аликперова Н.В.
Алисов Н.А.
Аллахвердиева Л.М.
Аллаярова А.М.
Алленов С.Г.
Алферова А.Б.
Алхасов С.С.
Альхименко О.Н.
Амбарова П.М.
Амбарова П.А.
Амвросов А.А.
Амелина Е.М.
Амелин В.В.
Ананьин М.А.
Андина Т.
Андреев А.И.
Андреев А.
Андреев Э.М.
Андрееенков В.Г.
Андреев А.Л.
Андреева Н.А.
Андреенков В.Г.
Андреева Г.М.
Андреев Э.П.
Андреева А.А.
Андросова О.А.
Аникина К.И.
Аникин В.А.
Аникин И.В.
Анисимова И.А.
Анисимов Р.И.
Анищенко А.В.
Анохин М.Г.
Антипина Е.А.
Антипов В.И.
Антоновский А.Ю.
Антонова К.А.
Антонов В.Г.
Антонов Ю.Е.
Антонов А.И.
Антюшина Н.
Апанович М.Ю.
Араб-Оглы Э.А.
Арбер С.
Аргунова К.Д.
Ардальянова А.Ю.
Арефьева В.П.
Арефьев А.Л.
Арефьев П.А.
Аристова Н.Г.
Арсентьев М.В.
Арская Л.П.
Артёменко Н.А.
Артамонова А.В.
Артамонова М.В.
Артамонова Я.В.
Артемов В.А.
Артемова Т.В.
Артемьев Н.В.
Арутюнян Ю.А.
Арутюнян Ю.В.
Арутюнова Е.М.
Архангельский В.Н.
Архипкин Е.А.
Асадуллина Г.Р.
Асланов Я.А.
Ассанов И.В.
Астафьев Я.У.
Атабиева З.А.
Атанасова А.А.
Атаян Л.Н.
Атаян И.М.
Атоян Ш.М.
Афанасьев В.А.
Афанасьева Д.А.
Афанасьев А.К.
Афзали М..
Афонина Т.В.
Ахиезер О.А.
Ахиезер А.С.
Ахметова М.С.
Ачильдиев С.И.
Ачкасов В.Л.
Ачкасова В.А.
Ашкеров А.
Ащеулов О.А.
Ащеулова Н.А.

Б

Бабин Е.Б.
Бабич Л.В.
Бабич Н.С.
Бабосов Е.М.
Багаева З.Г.
Багдасарян В.Э.
Багдасарьян Н.Г
Багирова А.П.
Багирова К.Э.
Баграмов Эдуард Александрович
Бадараев Д.Д.
Бадмаева Л.В.
Баев А.В.
Баженова Е.Ю.
Базанов С.Н.
Байков Н.М.
Баймурзина Г.Р.
Бакланова Т.И.
Баклан М.
Бакланов П.А.
Балабанов С.С.
Балезин А.С.
Бамбаева Д.В.
Баннистер Д.
Баныкина С.В.
Баньковская С.П.
Баранчиков Р.Г.
Баранова Т.С.
Баранова Н.П.
Баранов А.В.
Бараш Р.Э.
Барашин М.Ю.
Барбакова К.Г.
Барбаков О.М.
Барбашина Н.С.
Барбашин М.Ю.
Бари Д.
Баркер А.
Барков Ф.А.
Барсамова А.А.
Барсегян В.М.
Барыгин И.Н.
Басаргин В.
Басимов М.М.
Баскакова Ю.М.
Батаева З.В.
Батоврина Е.В.
Батунова Е.Ю.
Батыгин Г.С.
Батыкова А.В.
Батыков И.В.
Баубёк Р.
Башева О.А.
Бегеманн Б.
Бегинина И.А.
Бедерсон В.Д.
Бедрик А.В.
Безвербный В.А.
Безвербная Н.А.
Бекарев А.М.
Бекреев А.Д.
Белая Л.Н.
Белинская Д.В.
Белинский А.В.
Белобородова И.Н.
Белобородова О.А.
Белова Н.И.
Белов И.Ю.
Белов А.Э.
Белозеров В.К.
Белоконев С.Ю.
Белоножко Л.Н.
Белоножко М.Л.
Бельков О.А.
Беляев В.Я.
Беляева Л.А.
Беляева Е.Л.
Бенда Р.
Бенин Д.
Беннето-Прюво Э.
Бергер П.
Бердин А.Т.
Бердник Л.П.
Березутский Ю.В.
Березина Т.И.
Береньи З.
Берка К.
Берлин И.
Беспалова Ю.В.
Беспалова А.А.
Бессокирная Г.П.
Бесстремянная Г.Е.
Бестужев-Лада И.В.
Бесхмельницын М.И.
Бетильмерзаева М.М.
Бештоков М.В.
Бжегович-Миканович В.
Биггс С.
Биджамова К.В.
Бизюков П.В.
Бийжанова Э.К.
Бикбау М.Я.
Бикмулина А.И.
Бинеева Н.К.
Бирагова С.С.
Бирюков Д.С.
Бите Д.
Благодетелева E.Д.
Блюдина У.
Бляхер Л.Е.
Бляхман Л.С.
Бобков В.Н.
Бобровский В.А.
Бобров И.В.
Богатова Т.В.
Богатова О.А.
Богдашкин А.А.
Богданов В.С.
Богданова Е.А.
Богданова В.П.
Богеволнов Ю.
Богомягкова Е.С.
Богомазова О.В.
Богословский М.М.
Боде В.Н.
Божков О.Б.
Бозрикова Л.В.
Бойков В.Э.
Бойцова О.Ю.
Боков М.
Боланд Т.
Болдбаатар Нандинцэцэг
Болтрукевич В.А.
Болховитина Т.С.
Больницкая А.Н.
Большухина И.С.
Большакова О.А.
Бондарева С.Н.
Борзикова П.В.
Борзунова Т.И.
Борисов Н.А.
Борисов В.
Борисов В.В.
Борко Ю.А.
Бородкин Ф.М.
Бородин В.А.
Бородич В.Ф.
Бороноев А.О.
Боррего Д.М.
Борщевский М.В.
Босс П.
Бочаров М.А.
Бочаров М.П.
Бочарникова Т.Б.
Бочаров В.Ю.
Боченина М.В.
Бочкарева В.И.
Бояджиева П.
Бояркина А.В.
Бояркин Г.М.
Бояркина С.И.
Боярский К.К.
Бравин А.Д.
Брагин А.Д.
Бразевич С.С.
Брайович С.М.
Браславский Р.Г.
Брега Г.В.
Брега А.В.
Бреттель С.
Бровко Л.Н.
Бромлей Ю.В.
Брукмайер К.
Брынцева Е.В.
Брэдбери Н.
Брюно В.В.
Брюхова Е.М.
Бубе М.
Бугле С.
Будженах С.
Буй Куанг Туан
Булавин С.П.
Буланова М.Б.
Бумагин Р.Е.
Бунов Е.Г.
Бурдастова Ю.В.
Буржуа Л.
Бурмыкина О.Н.
Бурсуркина И.П.
Буртный К.П.
Бурханова Ф.Б.
Бусыгин А.Е.
Бутенко И.А.
Бутенко В.А.
Бутовская Ф.И.
Бутуева З.А.
Бухарин Н.И.
Бушуев В.Г.
Бызов Л.Г.
Быкадоров Ю.Г.
Быканова Д.
Быков К.В.
Быков А.В.
Быстрова А.С.
Бычин В.Б.
Бышок С.О.

В

Вагапов Р.
Ваграменко Т.А.
Вазиров З.К.
Вайнс Н.В.
Вайсбурд В.А.
Валеев Е.Р.
Валиахметов Р.М.
Ван Ци
Ванг Цзуньшу
Ваньке А.В.
Варганова О.Ф.
Варгина В.М.
Варламова С.Н.
Вартанова М.Л.
Варшавская Е.Я.
Васильева С.И.
Васильева Е.Н.
Васильева И.Н.
Васильева И.С.
Васильев Ф.
Васильев Н.А.
Василевский К.
Васильев Б.П.
Васильев В.Т.
Васильева Н.Ю.
Васильева М.В.
Вассерман Ю.М.
Васьков М.А.
Васькина Ю.В.
Ваторопин А.С.
Вафин А.М.
Вахштайн В.С.
Вдовиченко Л.Н.
Вебер А.Б.
Ведерников В.Н.
Ведерникова Н.
Вейхер А.А.
Великий П.П.
Великая Н.М.
Великая Т.В.
Величко О.И.
Венцель Х.
Вередюк О.
Верещагина А.В.
Вернерович М.
Версхоор Й.
Вершинин И.С.
Вершинина О.В.
Веселов Ю.В.
Вечтомова Е.В.
Визгунова Ю.И.
Вилисов М.В.
Виловатых А.В.
Винер Б.Е.
Винклер Р.Л.
Виноградова Т.М.
Виноградова К.В.
Виноградова Э.М.
Виноградский В.Г.
Винокурова А.В.
Виттенберг Е.Я.
Витюк В.В.
Вихалемм П.Э.
Вишневский Ю.Р.
Вишневский А.Г.
Вишневская Н.Т.
Владимиров А.А.
Власова А.В.
Власова-Ягодина А.А.
Власов В.В.
Власов А.А.
Вовченко Е.А.
Воденко К.В.
Водзинская В.В.
Водолазов Г.Г.
Вознесенская Е.Д.
Возьмитель А.А.
Войнова Е.А.
Войнова В.Д.
Войтенко В.П.
Волжин С.В.
Волкова О.А.
Волкова М.В.
Волков Ю.Е.
Волков Ю.Г.
Володенков С.В.
Волокитина Т.В.
Волтерс Линда
Воробьев Д.М.
Воробьева О.Д.
Воробьева И.В.
Воробьева Е.С.
Воробьева Г.Р.
Воронова А.О.
Воронова М.В.
Воронов В.В.
Воронков В.М.
Воронина Н.Д.
Воронин Г.Л.
Воронкова О.А.
Воропаева А.В.
Воротников В.П.
Воскобойников И.Б.
Воскресенская Н.О.
Востряков Л.Е.
Ву Куок Х.
Вэйт-Вильсон Д.
Вялых Н.А.

Г

Габдрахманова Г.Ф.
Габдрафиков И.М.
Гаврилова Н.С.
Гаврилюк В.В.
Гаврилова М.В.
Гаврилюк Ю.А.
Гаврилов К.А.
Гаврилов Д.А.
Гаврилов Л.А.
Гаврилов Ю.А.
Гаврилова И.Н.
Гаврилюк Т.В.
Гаджимурадова Г.И.
Гайдис В.П.
Гайнутдинов Р.
Гайраханов Л.И.
Гайфуллин А.Ю.
Галиева Н.И.
Галиндабаева В.В.
Галин Р.А.
Галицкая Е.Г.
Галицкий Е.Б.
Галицкая И.А.
Галич В.М.
Галкин К.А.
Галкин А.А.
Галкина М.М.
Галушкина А.И.
Гаман-Галутвина О.В.
Гаман-Голутвина О.В.
Гао Вэнь-цзюнь
Гапоненко В.
Гарибова Ф.М.
Гарипов Я.З.
Гарифзянова А.Р.
Гарнов А.П.
Гаспаришвили А.Т.
Гафт Л.Г.
Гвинтовкин А.Н.
Гвоздева Е.А.
Гегер С.А.
Гегер А.Э.
Геккиев С.З.
Гельман В.
Георгиев М.Д.
Герасимова О.А.
Герасимова М.Г.
Герасимова С.Б.
Герасимов Г.И.
Герасименко М.Ю.
Герций Ю.В.
Гибадуллин Р.В.
Гидденс Э.
Гилинский Я.И.
Гильтман М.А.
Гимпельсон В.Е.
Гительман Ц.
Гладкова С.А.
Глазков К.П.
Гласс Дж.
Глебова А.О.
Глориозова Е.
Глотов М.Б.
Глухова А.В.
Глушкова С.А.
Гнатюк М.А.
Гнатюк А.Н.
Гневашева В.А.
Гоблик В.В.
Года С.
Гозман Л.Я.
Голдстоун Дж.
Голенкова З.Т.
Голенцова М.С.
Голиусова Ю.В.
Голобородько А.Ю.
Головин Ю.А.
Голосеева А.А.
Голосенко И.А.
Голоухова Д.В.
Голофаст В.Б.
Голубицкий Ю.А.
Голубева А.С.
Гольбрайх В.Б.
Гомонова С.О.
Гонашвили А.С.
Гонтаренко Н.Н.
Гончарова Е.Р.
Гончарова Г.С.
Горбунов В.В.
Горбунова-Баженова М.В.
Горбунов А.А.
Гордон Л.А.
Горемыкина Н.Е.
Горина Т.И.
Городничева А.
Городецкая Е.Г.
Горшков М.К.
Горшкова И.Д.
Горюнова С.В.
Горюнова Е.А.
Готье Ю.В.
Гофман А.Б.
Гоштаутас А.
Градосельская Г.В.
Грант А.
Гребенюк А.А.
Гребняк О.В.
Гречаная Т.Б.
Гриб Н.С.
Григорьева К.С.
Григорьева М.В.
Григорьева И.А.
Григорьева И.
Григорьева Е.И.
Гридчин Ю.В.
Гринберг Р.С.
Гринева К.Э.
Гриффин Р.
Гриценко В.В.
Гриценко Г.Д.
Гришанова А.Г.
Гришаева С.А.
Гришаева Н.П.
Гришина Ю.В.
Гришина Е.А.
Гришина М.А.
Гришин А.А.
Грищенко Л.
Громов Д.В.
Громыко А.А.
Грудина Т.М.
Грунт З.А.
Грушин Б.А.
Грязнова О.С.
Грякалов А.А.
Гугуева Д.А.
Гудков Л.Д.
Гузей Я.С.
Гузельбаева Г.Я.
Гулюгина А.А.
Гуляев С.Б.
Гуляева Н.Л.
Гунько М.С.
Гурба В.Н.
Гурвич Ж.
Гурин К.Е.
Гурко Е.М.
Гурко Т.А.
Гурьева И.В.
Гурьева Л.С.
Гусев А.Б.
Гусев А.А.
Гусев И.А.
Гусев А.Н.
Гусев Л.Ю.
Гусева М.А.
Гусева А.А.
Гусейнова К.Э.
Гусков И.А.
Гуськов И.А.
Гуторов В.А.
Гуцапенко Л.А.
Гушель Р.З.
Гюрджинян А.С.

Д

Да Коста Феррейра Л.
Да Сильва К.Л.
Даваадаш Ч.
Давыдов С.Г.
Давыдова Н.
Давыдова Н.М.
Давыдов Л.
Давыдова Н.В.
Давыдов В.Н.
Давыденко_ В.А.
Давыдов А.А.
Давыдов А.П.
Давыдова С.И.
Давыдов И.П.
Давыдов Ю.Н.
Дадиани Л.Я.
Даен Д.В.
Дайкер А.О.
Далу А-М
Дамениа О.Н.
Дан-Чин-Ю Е.Ю.
Данилов Ю.А.
Данилова Е.Н.
Данилов В.
Данилевич И.В.
Дартау Л.А.
Дарховская М.
Даскалова Н.
Даугавет А.Б.
Дахин А.В.
Дацышен В.Г.
Дашкевич Г.В.
Де Лука Г.
Девятко И.Ф.
Девятов А.А.
Дегтярев А.К.
Дегтярь Л.С.
Дежина И.Г.
Дейнз Ш.
Декина М.П.
Дементьева И.Ф.
Деметрадзе М.Р.
Демидов А.
Демидов А.М.
Демиденко С.Ю.
Демиденко А.С.
Деминцева Е.
Денисенко М.Б.
Денисова И.А.
Денисова Г.С.
Денисовский Г.М.
Деханова Н.Г.
Децнер Д.
Джонда Б.
Джонсон М.
Джонс К.
Дзуцев Х.В.
Дибирова А.П.
Дибиров А.З.
Дивисенко О.В.
Дивисенко К.С.
Диденко Д.В.
Димке Д.В.
Дмитриева Ю.В.
Дмитриевский В.Н.
Дмитриева А.
Дмитриев Н.М.
Дмитриев А.Л.
Дмитриев А.В.
Добаев И.П.
Доброхлеб В.Г.
Доброхотов Л.Н.
Добронравов С.В.
Добровольская А.В.
Добрынина Е.П.
Добрякова М.С.
Доган Бериван Ч.
Додельцев Р.Ф.
Докторов Б.З.
Докторова Л.Д.
Докука С.В.
Долгаева Е.И.
Долгова Е.А.
Долгов А.Ю.
Доливо-Добровольский И.В.
Домалевский Я.
Донцова Г.Г.
Дорговцев М.
Дорофеева З.Е.
Дорошина А.В.
Доэрти У.
Дридзе Т.М.
Дробижева Л.М.
Дуберман Ю.Н.
Дуберман Ю.Е.
Дубин Б.
Дудинец В.В.
Дудина В.И.
Дудченко О.Н.
Дука А.В.
Дукачева Л.В.
Дулина Н.В.
Дулясова М.В.
Дурнов А.В.
Дуров В.И.
Дутчак И.В.
Дымарская О.Я.
Дынин А.
Дьяконов А.В.
Дьяконов К.Б.
Дьяченко А.П.
Дьяченко А.Н.
Дюжиков С.А.
Дюк Д.М.
Дюркгейм Э.
Дядюнова И.А.
Дятлова Д.А.
Дятлов А.В.

Е

Евграфова К.О.
Евдокимова Т.Г.
Евдокимова Е.П.
Евдокушкина Г.Н.
Евзеров Р.Я.
Евсеева М.А.
Евсеев В.О.
Евстафьев Д.Г.
Егорова М.
Егорова Н.Ю.
Егорова М.А.
Егоров В.Г.
Егоров В.К.
Егорова Л.Г.
Егорычев А.М.
Елизаров А.М.
Елимова М.Ю.
Елисеева И.И.
Елисеева А.М.
Епифанцев С.Н.
Епихина Ю.Б.
Еременко Ю.А.
Еремеева К.С.
Еремичева Г.В.
Еремичева О.О.
Ерицян К.Ю.
Ерицян К.Ю.
Ермакова Е.А.
Ермолаева Ю.В.
Ермолаева П.О.
Ерофеев А.Д.
Ерохина О.В.
Ерохина Е.А.
Ершова Т.В.
Ершов А.Н.
Ершова И.А.
Ершов П.С.
Ерыкова В.Г.
Ефанова О.А.
Ефременко Д.В.

Ж

Жаворонков А.В.
Жаде З.А.
Жалбажав Н.
Жалсанова В.Г.
Жамкочьян М.С.
Жампеисов Д.
Жанмере Л.
Жвитиашвили А.Ш.
Железняков А.С.
Желнина А.А.
Жернакова М.Б.
Жигалев Б.А.
Жигунова Г.В.
Жирикова А.А.
Жихарева О.Б.
Жмудь Т.А.
Жу Ди
Жуков В.И.
Жупник О.Н.
Журавлева И.В.
Журавлев Г.Т.
Журавлев О.М.
Журавлев П.
Журова Л.Е.


А..Ж  З..М  Н..Ф  Х..Я  A..Z   
   По Вашему запросу найдено 8932 публикаций

1   2   3   ... 298   →   cледующая


Ядов В.А.
А все же умом Россию понять можно // Россия трансформирующееся общество / Под редакцией В.А. Ядова. - М.: Издательство «КАНОН-пресс-Ц», 2001. C. 9-20.

Малинов А.В.
А.С. Лаппо-Данилевский в истории российской социологии: к столетию со дня смерти ученого // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества / Отв. ред. В.В. Козловский, А.В. Малинов. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 90-134.

Малинов А.В.
А.С. Лаппо-Данилевский в истории российской социологии: к столетию со дня смерти ученого // Академик А.С. Лаппо-Данилевский в памяти научного сообщества / отв. ред. В.В. Козловский, А.В. Малинов. СПб.: Интерсоцис, 2019. С. 90-134.
https://philhist.spbu.ru/images/books/Sbornik_ASLD.pdf

Щенина О.Г.
Абсентеизм как форма политического участия в современной России. - М.: Институт сравнительной политологии РАН, 2005. – 20 с. б/н

Величко О.И.
Австрофашизм: между Муссолини и Гитлером // Берегиня.777.Сова. Научный журнал. 2014. № 4 (23). С. 300-310.

Кара-Мурза С.Г.
Автобиографические впечатления о победном этапе войны // Великая Победа советского народа: социально-политические и демографические аспекты: [монография] / С.В. Рязанцев,В.Н. Иванов [и др.]; Отв. ред. С.В. Рязанцев, В.Н. Иванов; ИСПИ ФНИСЦ РАН. – М.: Изд-во Экон-Информ, 2020. С. 215-226.

Батыков И.В.
Автоматизированное определение сходства товарных знаков до степени смешения // Управление мегаполисом. 2013. №3. С. 92-95.

Качанов Ю.Л., Маркова Ю.В.
Автономия и структуры социологического дискурса / Ю.Л. Качанов, Ю.В. Маркова. - М.: Университетская книга, 2010. - 320 с.: ил.
https://www.isras.ru/files/File/Publication/Ka_Ma_2010_1.pdf

Автопортрет местных сообществ. Анализ социологических опросов и глубинных интервью / Отв. ред. И.А.Халий. — М.: Институт социологии РАН, 2006. — 312 с
rss подписаться на RSS ленту комментариев к этой странице
ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Комментарии. Всего [0]: